Nasze zwierzątka

KONIK BARTUŚ od  lat umila   nam  pobyt

w tym  sezonie   Mamy  2 nowe  kózki   CZEŚKA I WIEŚKA

, owieczkę   i baranka    SZONA

A TAKŻE   KRÓLICZKI